Характеристика вихідної води

 

з/п

найменування показників

результати аналізів питної води

нормативи для питної води

згідно ДСанПін 2.2.4-171-1

1

2

3

4

  1. 1.   органолептичні показники:

1

запах:

при 20С

при 60С

1 бал

0 бал

≤2

≤2

2

смак, присмак

0 бал

≤2

3

забарвленість

5 градус

≤20 (35)

4

каламутність

0,54 мг/дм3

≤1,5

  1. 2.   фізико-хімічні показники:

5

pH (водневий показник)

7,1 одиниць pH

6,5-8,5

6

залізо

0,205 мг/дм3

≤0,2 (1,0)

7

жорсткість

3,8 ммоль/дм3

≤7,0 (10)

8

марганець

0,09 мг/дм3

≤0,05 (0,5)

9

мідь

0,05 мг/дм3

≤1

10

сульфати

19,2 мг/дм3

≤250 (500)

11

сухий залишок

208 мг/дм3

≤1000 (1500)

12

хлор залишковий вільний

0,3 мг/дм3

≤0,5

13

хлориди

12,78 мг/дм3

≤250 (350)

14

цинк

менше 0,02 мг/дм3

≤1

15

хлор залишковий зв’язаний

0,93 мг/дм3

≤1,2

  1. 3.   санітарно-токсикологічні показники:

16

амоній

0,24 мг/дм3

≤0,5 (2,6)

17

миш’як

менше 0,01 мг/дм3

≤0,01

18

молібден

0,06 мг/дм3

≤0,07

19

натрій

2 мг/дм3

≤200

20

нітрати

4,09 мг/дм3

≤50

21

нітрити

0,005 мг/дм3

≤0,5 (0,1)

22

свинець

менше 0,01 мг/дм3

≤0,01

23

фториди

0,22 мг/дм3

≤0,7

24

окислювальність

3,06 мг/дм3

≤5

  1. 4.   мікробіологічні показники:

25

загальне мікробне число при

t 37◦С-24 год.

середнє 5 КУО/см3

≤100

26

загальні коліформи

відсутні КУО/100см3

відсутність