ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

             Основним завданням відділу є здійснення закупівель матеріалів, обладнання та устаткування для забезпечення безперебійної роботи всіх виробничих процесів на підприємстві. Діяльність відділу спрямована на оновлення та модернізацію основних засобів, розвиток технічного потенціалу, підвищення ефективності роботи КП "ВодГео" для забезпечення ще більш якісного водопостачання в нашому місті.

             Відділ матеріального забезпечення КП «ВодГео» розробляє проекти перспективних і поточних планів, балансів матеріально-технічного забезпечення виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних потреб організації,  створює необхідні виробничі запаси на основі визначення потреби в матеріальних ресурсах з використанням прогресивних та сучасних технологій та норм витрат.